Acil Tıp
Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Her yaş gurubu için aciliyet derecesi en az olan durumlardan hayatı tehdit edecek durumlara kadar her türlü acil durumda ihtiyaç duyulan acil hizmeti vermek ve bunun yanında Acil Tıp bilimine katkı sağlayacak yeni bilgiler üretmemize yardımcı olacak araştırmalar yapmaktır. Eğitim, araştırma ve klinik hizmetler hastanemizin sahip olduğu yüksek teknolojik olanakların kullanımı ile en etkin biçimde, sürekli gelişme ve yenilenmeye açık olarak sürdürülmektedir.

Vizyonumuz

Acil tıp alanında tıbbi literatüre katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve bununla birlikte Acil sağlık sorunlarını kavramış, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, kutsal hekimlik mesleğinin etik kurallarına uyan, araştıran ve sorgulayan, tıptaki güncel gelişmeleri izlemeye ve uygulamaya istekli, mesleğinin her alanında etkili ve sağlıklı bir iletişim becerisine sahip, görev aldığı çeşitli basamaklardaki sağlık kuruluşlarında hekimlik ve liderlik yapabilecek, toplum sorunlarına duyarlı, uluslararası standartlarda hekimler ve acil tıp uzmanları yetiştirmektir.

Temel Değerler

    Bilimsellik,evrensellik
    Çalışkanlık,çağdaşlık
    Yaratıcılık,yenilikçilik
    Akademik etik ilkeleri gözetmek
    Hekimlik temel değerlerini gözetmek
    Takım olma bilinci ve katılımcılık
    Şeffaflık

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin