Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Hakkında

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalımız 2001 yılında faaliyete geçmiş olup her branştan cerrahi hastanın güvenle ameliyat olabilmesi için gerekli tüm genel anestezi, rejyonal anestezi, sedo-analjezi ve monitörize anestezi bakım teknikleri uygulanabilmektedir. Anabilim dalımız 2001 yılında dört ameliyathane odası, iki öğretim üyesi (Doç. Dr. Hanife Altunkaya Doç. Dr. Yetkin Özer), iki araştırma görevlisi ve dört anestezi tekniker/teknisyeniyle hizmet vermeye başlamıştır. 2001-2004 yıllarında Doç. Dr. Hanife Altunkaya, 2004-2013 yıllarında Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından itibaren bu görevi Doç. Dr. Hilal Ayoğlu sürdürmektedir. Bugün altı öğretim üyesi,   yedi  araştırma görevlisi ve yirmi altı teknisyenle 14 ameliyathane odası, on yataklı Reanimasyon-Yoğun Bakım Ünitesi,  Anestezi-Ağrı Polikliniği’nde ve ameliyathane dışı ünitelerde hizmete devam edilmektedir. Anabilim Dalı’mızda ameliyathanelerdeki her türlü anestezi girişimi (Uyanık Kraniotomi, Obezite Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi, Neonatal Cerrahiler, Kanser Cerrahileri, Göğüs Cerrahisi vb. özellikli cerrahiler) yanı sıra çeşitli ağrı tedavisi yöntemleri, ağrısız doğum, port kateter uygulamaları, invaziv girişimler (santral kateterizasyon, perkutan trakeostomi, ultrasound eşliğinde rejyonal blok-kateter uygulamaları vb.), akupunktur, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları ve yoğun bakım hastalarının takip ve tedavileri de özenle yapılmaktadır. Günümüze kadar anabilim dalımızda kırkın üzerinde uluslararası ve ellinin üzerinde ulusal yayın yapılmıştır. Ayrıca kliniğimiz öğretim üyelerinin katkılarıyla kitap çevirileri, bölüm yazarlıkları mevcuttur. Anabilim Dalımızda tüm cerrahi dallarda yılda ortalama 20.000 ameliyat anestezi altında yapılmakta, 1000 hastaya da ameliyathane dışında (EKT, Onkoloji, Anjiyografi, Endoskopi, BT, MR üniteleri vb.) anestezi uygulanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin