Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Misyon ve Vizyonumuz

Öz niyetimiz (Vizyonumuz):

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde  tanınan, güvenilen ve tercih edilen bir klinik olarak hem Batı Karadeniz Bölgesi’nde hem de tüm yurdumuzda hastalarımıza hizmet edebilmektir.

Temel Değerler:
Bilimsellik, evrensellik
Çalışkanlık, çağdaşlık
Hekimlik temel değerlerini gözetmek
Akademik etik ilkeleri gözetmek
Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşım ile gerçekleştirmek

Öz görevimiz (Misyonumuz): “Önce hasta, önce bilim’’ ilkesiyle en son bilgi ve tekniklerle donanmış anestezi uzman doktorlarını ve anestezi teknikerlerini yetiştirmek, tıp fakültesi öğrencilerinin bilim dalımızla ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmak, kaliteli hasta hizmetinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda nitelik ve nicelik olarak başarılı akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin