Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Fiziksel Altyapı ve Donanım

Ameliyat Odası Sayısı: 14
Poliklinikler: Anestezi ve Ağrı Poliklinikleri
Yoğun Bakım: On yataklı Reanimasyon Ünitesi

Anestezi Cihazları:

Datex Ohmeda Avance 4
Datex Ohmeda Avance CS2-Pro 1
Datex Ohmeda Aestiva/5 MRI 1
Drager Fabius GS 7
ADU S5                      2
Excel 210 SE          5

Destek cihazlar: Fiberoptik Bronkoskop, Video larengoskop, USG, TEE, Eğitim maketleri (CPR, hava yolu, epidural-spinal uygulamaları, damar yolu uygulamaları maketi vb.)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin