Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Başlıca Araştırma Alanları

Oksidatif hasarlanma
Postoperatif analjezi
Kas gevşeticiler
Anestezik ajanların kardiyak etkileri
Enjeksiyon ağrısı
Obezite cerrahisi
Uyanık Kraniyotomi
Sedasyon
Yoğun Bakım
Nutrisyon
Anestezi çalışanları tutum ve davranışları, anestezi eğitimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin