Bilgilendirme
Anjiyografi Laboratuvarında Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışması (Efç) Başlatılmıştır.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANJİYOGRAFİ LABORATUVARINDA KARDİYAK ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMASI (EFÇ) BAŞLATILMIŞTIR.

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Anjiyografi Laboratuvarı’na yeni alınan Dijital Koroner Anjiyografi cihazı ile Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından kardiyak elektrofizyolojik çalışmalara başlandı.

Kardiyak elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) kalbin elektriksel ileti sistemini inceleyen kasık toplardamarı (venöz) yoluyla gerçekleştirilen bir tanı yöntemidir. Kalbin elektriksel aktivitesi ve ileti yollarının değerlendirilmesinde kullanılır. Kardiyak elektrofizyolojik çalışma ritm bozukluklarını saptamada, odağın bulunmasında en ileri tanı yöntemlerindendir. Kalbin elektriksel kayıtları kalp içerisine geçici olarak yerleştirilen elektrotlarla (kablolarla) en doğru biçimde temin edilmekte ve tanı konulmaktadır.

Çarpıntı şikâyeti kardiyoloji kliniklerinde en sık karşılaşılan şikâyetlerden olup, son yıllarda bu yakınmalarla başvuran hasta sayısında ciddi artışlar gözlenmektedir. Çarpıntı şikâyeti ile acil servise yapılan başvurular genel başvuruların %7’sini oluştururken, kardiyolojiye yapılan başvuruların ise %20’sini oluşturmaktadır.

Çarpıntı yakınmalarının bir kısmı hayati tehdit eden grupta iken bazıları ise hayat kalitesini ciddi anlamda bozmaktadır.

Kardiyak elektrofizyolojik çalışma ile çarpıntıya neden olan odaklar bulunmakla kalmayıp, aynı seansta, uygun vakalarda ablasyon (yakma ya da dondurma işlemi) ile de tedavi sağlanabilmektedir. Ayrıca nedeni bilinmeyen bayılmaların (senkop) tespitinde kardiyak elektrofizyolojik çalışma, bayılmanın kalp kökenli olup olmadığı konusunda çok değerli bilgiler vermektedir.

29 Mart 2016 Salı günü Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı’nda kliniğimize yeni alınan dijital koroner anjiyografi cihazı ile ilk defa (Yrd. Doç. Dr. Yusuf Cemil Gürsoy, Yrd. Doç. Dr. Belma Kalaycı) kardiyak elektrofizyolojik çalışmalara başlandı. Yeni cihazımızla ilk defa ventriküler ekstrasistol (VES) ve atriyoventriküler nodal reentri taşikardi (AVNRT) ablasyonu (yakma işlem) başarıyla yapıldı.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin