Biyoistatistik Anabilim Dalı
Eğitim

Fakültemizde 1. sınıf öğrencilerine biyoistatistik genel konuları (34 saat), sağlık alanına özel konular (14 saat) ve sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri (14 saat); 3. sınıf öğrencilerine sağlık enformasyon sistemleri (2 saat), hastalıkların uluslararası sınıflan-dırılması ve ölüm nedenlerini yazım kuralları (2 saat), araştırma türleri, klinik deneyler ve etik kurallar (3 saat) anlatılmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencilerine Biyoistatistik, Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri dersi verilmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesi altında 2006 yılından beri doktora programı verilmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde biri tez aşamasında olmak üzere 2 öğrenci doktora programına devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı (Doktora) Dersleri:

Zorunlu Dersler

Biyoistatistik

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Örnekleme

Deney Planlaması

Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler

Çok Değişkenli Analizler

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

Hastane Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Çoklu Regresyon Analizi

Hız, Oran ve Risk Analizleri

Yaşam Analizi

Lojistik Regresyon

İstatistiksel Paket Programlar İle Veri Analizi

İstatistiksel Paket Programlar İle İleri Analizler

Biyolojide Bazı Matematik Modeller

Epidemiyoloji

Seminer

Doktora Uzmanlık Alanı

Doktora Tez Çalışması

Lisansı Sağlık Olmayanların Alması Zorunlu Dersler

Sağlık Bilgisi

Hastalıklar Bilgisi

Tıbbi Terminoloji

Lisansı İstatistik Olmayanların Alması Zorunlu Dersler

Olasılık Kuramı

Matrisler Kuramı

Matematiksel İstatistik

Seçmeli Dersler

Sağlık Enformasyon Sistemleri

Klinik Biyoistatistik

Zaman Serileri Analizi

Biyolojide İleri Matematik Modeller

Harmonik Analiz I

Harmonik Analiz II

Temel Biyoistatistik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin