Çocuk Cerrahisi
Başlıca Çalışma ve Araştırma Alanları

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

Çocuklarda Travma

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

Çocuklarda Baş boyun Cerrahisi

Yanık

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin