Çocuk Cerrahisi
Eğitim

Tıp fakültesi öğrencileri bir yıl süren zorunlu İngilizce hazırlık sonrasında 6 (altı) yıl süren eğitimlerinde üçüncü ve dördüncü yıllarda çocuk cerrahisi eğitimi almaktadır. Dönem III’de 2 saat teorik, Dönem IV’de ise 2 haftalık staj grubu olacak şekilde eğitim verilmektedir.

Çocuk Cerrahisi alanında Uzmanlık Eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 5 (beş) yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde uzmanlık öğrencilerine deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresinin yaklaşık 2 yılı Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Patoloji, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji rotasyonu şeklinde gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk iki yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadırlar. Akademik yıl içerisinde Salı günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, Pediatri, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki hafta yapılacak tüm ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantısı bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir ögesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin