Çocuk Cerrahisi
Haftalık Staj Programı

Tıp Fakültesi Dönem IV

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.40 HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. HASTA BAŞI VİZİTİ
08.40-09.30 Cerrahi Bir Hasta Olarak Fetüs, Fetal Obstruktif Üropati CERRAHİ UYG. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Parenteral Nütrisyon CERRAHİ UYG. Çocuk Travmalarında İlk Yaklaşım
09.40-10.30 Cerrahi Bir Hasta Olarak Yenidoğan CERRAHİ UYG. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Parenteral Nütrisyon CERRAHİ UYG. Abdominal veThorakal Yaralanmalar
10.40-11.30 Cerrahi Bir Hasta Olarak Yenidoğan CERRAHİ UYG. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Parenteral Nütrisyon CERRAHİ UYG. Abdominal veThorakal Yaralanmalar
11.40-12.30 PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR
13.40-14.30 Konjenital Özefagus Patolojileri Neonatal İntestinal Atreziler Konjenital Megakolon İnfantil Hipertrofik Pylor Stenozu Çocuklarda Akut Karın
14.40-15.30 PRATİK UYGULAMALAR Neonatal İntestinal Atreziler PRATİK UYGULAMALAR Çocuklarda GİS Kanamalar PRATİK UYGULAMALAR
15.40-17.00 HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.40 HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. PRATİK SINAV
08.40-09.30 Karın Ön Duvarı Patolojileri CERRAHİ UYG. Rotasyon Anomalileri ve Mekonyum İleus CERRAHİ UYG. PRATİK SINAV
09.40-10.30 Karın Ön Duvarı Patolojileri CERRAHİ UYG. Rotasyon Anomalileri ve Mekonyum İleus CERRAHİ UYG. TEORİK YAZILI SINAV
10.40-11.30 PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. TEORİK YAZILI SINAV
11.40-12.30 PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. ARA
13.40-14.30 Konjenital Diafram Patolojileri İnguinal Herni, Hidrosel ve İnmemiş testis Anorektal Malformasyonlar Çocuklarda GİS Kanamalar TEORİK SÖZLÜ SINAV
14.40-15.30 Konjenital Diafram Patolojileri PRATİK UYGULAMALAR PRATİK UYGULAMALAR PRATİK UYGULAMALAR TEORİK SÖZLÜ SINAV
15.40-17.00 HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ TEORİK SÖZLÜ SINAV

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin