Çocuk Hastalıkları
Eğitim

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı olarak tıp fakültesi öğrencilerine ve tıpta uzmanlık öğrencilerine (Araştırma görevlileri) eğitim verilmektedir. Bugüne kadar Anabilim dalımızdan 14 kişi uzmanlığını almıştır.

Dönem 3, Dönem 4 ve intörn doktorların çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki hastalıklardan korunma, tanı koyabilme, tedavi becerilerini geliştirmeye yönelik dersler anlatılmakta ve pratik uygulamalar yapılmaktadır. Dönem 4 öğrencileri 10 haftalık, intörn öğrenciler ise 8 haftalık rotasyonlarla bölümümüzde eğitim görmektedir.

Araştırma görevlileri ihtiyaca göre yılda 2-4 kişi olacak şekilde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 4 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Asistanlar ilk yıl 10-12 nöbet, daha sonra giderek azalarak kıdemli oldukları dönemde yaklaşık 4-6 nöbet tutmaktadırlar. Asistanlar 6 ay genel poliklinik, 2 ay acil, 18 ay servis (kıdemli + kıdemsiz), 4 ay rotasyon ve 16 ay yan dal departmanlarında çalışmaktadırlar. Akademik yıl içerisinde Salı-Çarşamba-Perşembe günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir.

Sürekli Eğitim Programı : Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı olarak Zonguldak ve çevre illerdeki pediatrist ve pratisyen hekimlere yönelik sempozyum ve kurslar düzenlenmektedir. Şimdiye kadar düzenlenmiş toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

 • Çocuklarda Güncel Aşı Uygulamaları
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (Çiyad Kursu)
 • Erişkinden Çocukluğa Tüberküloz Sempozyumu
 • Primer İmmun Yetmezliklere Yaklaşım Sempozyumu

Anabilim Dalımızca Anlatılan Dönem III Ders Konuları

 • Eritrosit metabolizması, enzim eksiklikleri ve sferositoz
 • Lenfadenopati ve yaklaşım
 • Demir eksikliği ve demir metabolizması
 • Hemoglobinopatiler
 • Çocukluk çağı tümörlerine giriş
 • Akut Lösemiler
 • Çocukluk çağı lenfomaları
 • Alerjik hastalıkların patogenezi
 • Anafilaksi
 • Solunum sistemi semptomatolojisi
 • Çocukta beslenme
 • Çocukta büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
 • Yenidoğan Sarılıkları
 • Fetal dolaşım ve Neonatal adaptasyon
 • Dolaşım sistemi semptomatolojisi
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Romatizmal Ateş
 • Bronşiyolit
 • Bronşiyal Astım
 • Kistik fibrosis
 • Çocuklukta ön hipofiz hastalıkları
 • Puberte ve bozuklukları
 • Çocukluk çağı tiroid hastalıkları
 • Konjenital adrenal hiperplazi
 • Çocukluk çağının diyabetinin özellikleri
 • Gastrointestinal sistem semptomatolojisi
 • Sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Renal tübüler hastalıklar
 • Boşaltım sistemi semptomatolojisi
 • Proteinüri ve nefrotik sendrom
 • SSS infeksiyonları
 • Poliomyelitler
 • Tüberküloz menenjiti
 • Sinir sistemi hastalıkları semptomatolojisi
 • Pediatrik romatolojiye giriş

Anabilim Dalımızca Anlatılan Dönem IV Ders Konuları

 • Siyanozu olan çocuğa yaklaşım
 • Akut romatizmal ateş
 • Kalp yetmezliği ve tedavisi
 • Febril konvülziyonlar
 • Serebral palsi
 • Yenidoğanın fizik muayenesi
 • Konjenital adrenal hiperplazi
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Boy kısalıkları
 • Pediatrik EKG
 • Diabetik ketoasidoz
 • Üfürümü olan çocuğa yaklaşım
 • Kusması olan çocuğa yaklaşım
 • Hipotonik infant
 • Dolaşım Sistemi Muayenesi
 • Motor mental retardasyon
 • Alerjik rinit
 • Pnömoniler
 • Nörolojik muayene
 • Nörokutan sendromlar
 • Menenjitler
 • Yenidoğanın solunum sistemi hastalıkları
 • Solunum sistemi muayenesi,klinik belirti ve bulguları
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Astım
 • Ürtiker ve anjioödem
 • İmmun yetmezliklerde tanım ve yaklaşımlar
 • Hücresel immun yetmezlikler
 • Çocukluk çağı vaskulitleri
 • Raşitizm
 • Akut otitis media
 • Akut sinüzit
 • Anafilaksi
 • Artritli çocuğa yaklaşım
 • Bronşiyolit
 • Hümoral immün yetmezlikler
 • Ateşli çocuğa yaklaşım
 • Atopik dermatit
 • Sinir Sistemi Muayenesi
 • Proteinürili çocuğa yaklaşım ve nefrotik sendrom
 • İdrar yolu infeksiyonları
 • Nefritik sendrom – Hematürili çocuğa yaklaşım
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Sıvı elektrolitler,dehidratasyon tedavisi
 • Döküntülü hastalıklar
 • İmmünizasyon
 • Yenidoğan resüsitasyon
 • Yenidoğan sepsisi
 • Zehirlenmeler
 • Epilepsi
 • Çocukluk çağında sık görülen kardiyak aritmiler
 • Kardiyo pulmoner resusitasyon
 • Öksüren çocuğa yaklaşım
 • Koma
 • Stridoru olan çocuğa yaklaşım
 • Sepsis ve septik şok ,DIC
 • Tuberküloz
 • Yenidoğan metabolik hastalıklarına yaklaşım
 • Prematürite
 • Yenidoğan konvülziyonları
 • Çocukluk çağında öykü alma
 • Beslenme
 • Akut gastroenteritler
 • Malnütrisyon ve avitaminozlar
 • Kas hastalıkları
 • MSS dejeneratif hastalıkları
 • Malabsorbsiyon
 • Büyümenin değerlendirilmesi
 • Puberte ve puberte bozuklukları
 • Gastroösefagiel reflu
 • Kabızlık
 • Peptik ülser ve H.Pylori
 • Kronik ishal
 • Kistik fibrozis
 • Anne sütü, emzirme ve sorunları
 • Besin Zehirlenmesi
 • Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım
 • Gastrointestinal Sistem Muayenesi
 • Yenidoğan sarılıkları
 • Konjenital hipotiroidi
 • Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
 • Demir eksikliği anemisi
 • Lösemiler
 • Kanama diatezleri
 • Wilms tümörü,Nöroblastom
 • Hemolitik anemiler
 • Lenfomalar
 • Çocuk onkolojisine giriş
 • Kan ürünleri tranfüzyonu
 • Anemili çocuğa yaklaşım
 • Megaloblastik anemiler
 • Baş Boyun Muayenesi
 • Aplastik anemiler
 • Herediter sferositoz
 • Enzim eksiklikleri
 • Hemoglobinopatiler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin