Çocuk Hastalıkları
Misyonumuz

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında tıp etiği çerçevesinde en iyi hizmeti vermek ve toplum sağlığını gözeten, üstün yetilere sahip, ahlaklı, araştırmacı, yeniliklere açık, çağdaş hekimler yetiştirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin