Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Alt Yapı ve Donanım

Dermatoloji bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Yataklı servis Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi bünyesinde D blok ikinci katta bulunmaktadır. Toplam 11 yatağımız mevcuttur. Ayaktan takip bölümümüz (poliklinikler ve müdahale odaları) C blok birinci katta yer almaktadır. Ayaktan takip bölümümüz iki muayene odası, bir fototerapi odası, bir müdahale odası (dermatocerrahi uygulamaları), bir mikoloji değerlendirme odası ve bir dermatoalerji odasından oluşmaktadır.

Bölümümüzde bulunan aletler
Fototerapi ünitesi
Lokal fototerapi üniteleri
Brymill kriyoterapi cihazı
Ellman radyofrekans (radyo cerrahi) aleti
Wood lambası
Mikroskop
Madajet
Prick test
Yama testi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin