Deri ve Zührevi Hastalıkları
Başlıca Araştırma Alanları

Dermatolojik hastalıkların patogenezini araştırmak
Dermatolojik hastalıklarda oksidatif stres.
Psoriasis ve patogenez
Dermatoimmünoloji
Dermatoalerji

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin