Deri ve Zührevi Hastalıkları
İletişim

Bülent Ecevit Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi,
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 67600 Esenköy, Kozlu, ZONGULDAK
Tel : (0372) 261 22 02
Fax : (0372) 261 01 55

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin