Fizyoloji Anabilim Dalı
Misyon ve Vizyonumuz

Özniyetimiz (Vizyonumuz)

Ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinmiş, çağdaş ve ileri teknoloji kullanan, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet ürünleriyle modern tıbba destek sunan, öncü bir anabilim dalı olmaktır. Fizyoloji Anabilim Dalımızda sürdürülen eğitim programında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin daha sonraki eğitim yaşamlarına temel oluşturacak olan bilgilerin aktarılması ön planda tutulmaktadır. Tüm sistemlere ait Fizyoloji’nin temeli, çağdaş ve modern Tıp eğitiminin gerektirdiği araç ve gereçlerle, teorik olarak öğrencilere verilir.

Özgörevimiz (Misyonumuz)

Temel ve ileri fizyoloji eğitimi vererek, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda modern, yaratıcı, üretici ve pozitif düşünceyle, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, klinik tanı ve tedaviye destek vermek, araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

Temel değerlerimiz

  • Bilimsel doğruluk ve etik kurallara bağlılık
  • Yaratıcılık
  • Yenilikçilik
  • Çağdaşlık
  • Evrensellik

Fizyoloji Dersi Eğitim Amaçlarımız

Tüm sistemlere ait Fizyoloji’nin temeli, çağdaş ve modern Tıp eğitiminin gerektirdiği araç ve gereçlerle, teorik olarak öğrencilere verilir.

1. Akademik bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma yeteneklerinin kazandırılması,

2. Tıbbi etik kavramının kazandırılması ve geliştirilmesi

3. Öğrencilere araştırma planlama ve proje geliştirme yetenekleri kazandırma

4. Öğrencilerimizin yurtiçi (TUS) ve yurtdışı sınavlardaki başarılarını artırmaya yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin