Fizyoloji Anabilim Dalı
Eğitim

Fizyoloji Anabilim Dalı tarafından Tıp Fakültesi dönem I ve dönem II ile Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf fizyoloji dersleri verilmektedir. Teorik derslerde verilen bilgiler, eşzamanlı pratik dersler ile pekiştirilmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  Fizyoloji Yüksek Lisans programı 2001 yılında sağlık bilimleri enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Bölümümüzde tıpta uzmanlık öğrencilerine uzmanlık eğitimi de verilmektedir. Fizyoloji Tıpta Uzmanlık Eğitiminin ana amacı, bu eğitimi alan kişiye Tıbbi Fizyoloji konusunda teorik – pratik eğitim ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Anabilim Dalı Tarafından Verilen Dersler

1. Yıl Tıp Fakültesi

Fizyolojiye giriş ve Fizyolojik kavramlar

Hücrenin Fonksiyonel Yapısı

Hücre Zarında Madde İletimi

Vücut Sıvıları Hakkında Genel Bilgiler

Kılcal Damarlarda Madde Alışverişi

Biyoelektriksel Potansiyeller

Hücre içi Sinyal İletimi

2. Yıl Tıp Fakültesi

İskelet Kasının Fizyolojik Özellikleri

Kas Kasılmasının moleküler Mekanizması

Kas Lifi Tipleri

Sinir Kas Kavşağı

Düz Kas Fizyolojisi

Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi

Sinir Lifi Tipleri ve Periferik Sinirlerde İleti Şekilleri

Periferik Sinirlerde Aksonal Transport

Nörotransmitterler

Sinaptik İleti

Sinapslarda İnhibisyon ve Fasilitasyon

Spinal Refleksler

Otonom Sinir Sistemi

Düz Kas Kontraksiyonlarının İncelenmesi

Kanın Görevleri ve Fiziksel Özellikleri

Kan Yapımı

Kan Yapımının Düzenlenmesi

Eritrositler

Lökositler

Kan Grupları ve Transfüzyon

Kanamanın Fizyolojik Önlenmesi

Trombositler

Kalp Kasının Fizyolojik Özellikleri

Kalp Kası Hücrelerindeki Aksiyon

Potansiyeli Özellikleri

Kalbin İleti Sistemi

Kalp Çalışmasının Düzenlenmesi

EKG (Elektrokardiyogram)

Kalp Döngüsü

Kalp Debisi

Kalp Sesleri

Kan Basıncı ve Kan Basıncının Regülasyonu

Kan Akımının Kontrolü

Venöz ve Lenfatik Dolaşım

Koroner ve Pulmoner Dolaşım

Hemodinamik

Solunum Sistemi Yapı ve Fonksiyonu

Solunum Sistemi Mekanik Özellikleri

Akciğer Alveollerinde Gaz Alışverişi (Difüzyon), Ventilasyon/Perfüzyon Oranları

Oksijen ve Karbondioksit Taşınması

Solunum Kontrolü

Çeşitli Koşullarda Solunumun Düzenlenmesi

Egsersizin solunum ve dolaşıma etkileri

Hemoglobin, Hematokrit, Kan Grubu Tayini EKG, Kalp Sesleri, Kan Basıncı Ölçümü

Ağızda Sindirim ve Yutma

Sindirim Kanalının Elektriksel ve Mekanik Özellikleri

Midede Sindirim

Gastrointestinal Hormonlar

Karaciğerin Fonksiyonları ve Safranın rolü

İnce ve Kalın Barsaklarda Sindirim ve Emilim

Metabolik Hız ve Bazal Metabolizma

Pankreasın Dış Salgıları

Açlık ve Tokluk

Boşaltım Fizyolojisine İlişkin Genel Bilgiler

Nefronun Genel Yapısı

Glomerüler Filtrasyon

Böbrek Tubuluslarının Fonksiyonları

Sıvı ve Elektrolit Dengesinin Düzenlenmesi

İdrarın Konsantre ve Dilüe Edilmesi

Miktürisyon

Asit – Baz Dengesi

Merkezi Sinir Sisteminin İntegratif Fonksiyonları

Motor Fonksiyonun Spinal Organizasyonu Motor Fonksiyonu Kontrol Eden Yollar           Motor Kontrolde Serebral Korteks

Serebellum

Bazal Ganglionlar

Somatik Duyu Fizyolojisi

Ağrı Fizyolojisi

Merkez Sinir Sistemi Yüksek Fonksiyonları

EEG ve Uyku Fizyolojisi

Retiküler Formasyon, Limbik Sistem  ve Hipotalamus

Görme Fizyolojisi

İşitme ve Denge Fizyolojisi

Koku ve Tad Fizyolojisi

Nöroendokrinolojiye Giriş

Hormonların Etki Mekanizması

Hipofiz ve Hipotalamusun Fonksiyonel İlişkileri

Adeno ve Nörohipofiz Hormonları Fizyolojisi Tiroid Hormonları Fizyolojisi

Paratiroid Hormonları ve Kalsitoninin Fizyolojisi

Pankreas İç salgılarının Fizyolojisi

Böbreküstü Bezi Korteks Hormonlarının Fizyolojisi

Böbreküstü Medulla Hormonları

Erkek Genital Hormonları Fizyolojisi

Kadın Genital Hormonlarının Fizyolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş 215 Fizyoloji

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin