Göğüs Cerrahisi
Misyon ve Vizyonumuz

Özniyetimiz (Vizyonumuz) : Göğüs cerrahisi alanında, Batı Karadeniz bölgesinde önde gelen bir merkez haline gelerek ulusal ve uluslararası alanda yaptığımız araştırmalar ile bunu pekiştirmek.

Temel Değerlerimiz: 

-Toplum sağlığını gözetmek

-Bilimsellik ve çağdaşlık

-Etik kurallara bağlılık

-Katılımcılık ve araştırmacılık

Özgörevimiz (Misyonumuz): Göğüs cerrahisi ve genel tıp eğitimi alanında, çağdaş tıp etiğini benimseyen, toplum sağlığına duyarlı ve özverili hekimler yetiştirmek. Ulusal ve uluslar arası alanda araştırmalar yürütmek ve elde ettiğimiz verileri toplum sağlığını ileriye götürmek için kullanmak. Göğüs cerrahisi alanında ülkedeki önemli cerrahi merkezlerden biri haline gelmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin