Göğüs Cerrahisi
Kapasite

Göğüs cerrahisi kliniğimiz 7 yataklı olup 1 adet yoğun bakım yatağımız mevcuttur. Yıllık poliklinik sayımız yaklaşık 900 dür. Genel anestezi altında yapılan operasyon sayımız yıllık yaklaşık 130 iken, lokal anestezi altında yapılan operasyon sayımız yıllık yaklaşık 150 civarındadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin