Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi Girişimleri

Torasentez, tüp torakostomi, plevral effüzyonlara (eksuda-hemotoraks-şilotoraks) yönelik pleuro-peritoneal şant uygulamasını içeren plevral boşluk problemleri ve travma veya büllöz hastalıktan kaynaklanan (pnömotoraks-bül-hava kisti) patolojilere yönelik operasyonlar, Göğüs duvarı ve Plevranın neoplazilerine (kanserlerine) yönelik rezeksiyon, rekonstrüksiyon, Plörektomi, Dekortikasyon, Ampiyem drenajı ve rezeksiyonu, Torakoplasti, Torakostomi operasyonları Akciğer ve Bronş karsinomlarında yapılan tüm cerrahi rezeksiyonlar Pectus Excavatum (kunduracı göğüsü), Pectus Carinatum (güvercin göğüsü) ve diğer göğüs duvarı deformitelerinin tamiri ve ayrıca travmatik göğüs duvarı insitabiliteleri Nefes borusu ve bronşların, tümör, travma ve darlıklarına yönelik rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve tamiri,(balon dilatasyon, argon plazma-lazer debridman,trakeal stent). Amfizem ve komplikasyonlarının fonksiyonel olarak düzeltilmesine yönelik Amfizem cerrahisi (LVRS) operasyonlar. Diafragma hastalıklarında rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve tamir, Mediastenin neoplazilerine yönelik biyopsi ve rezeksiyonu, infeksiyon drenajı, mediastinotomi ve mediastinoskopisi, Perikardın rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve drenajı, Video yardımlı torakoskopik cerrahi(VATS) prosedürleri a-VATS eksplorasyon ve biyopsi, b-VATS ile wedge rezeksiyon ve Lobektomi c-VATS ile torakal sempatektomi (aşırı el ve koltuk altı terleme şikayeti için) Trakeobronşial ağaç ve özefagusun fleksible ve rijit bronkoskopi ve enstrümantasyonu kullanılarak uygulanan endoskopik prosedürleri, Servikal, mediastinal ve aksiller lenf nodlarından biopsi alımı a-Mediastinoskopi b-Mediastinotomi c-periferik lenf düğümü biyopsisi Torasik çıkış anomalilerini (TOS) düzeltmeye yönelik operasyonlar, Trakeostomi ve nefes borusu entübasyonu içeren hava yolu kontrolü için gerekli operasyonlar, Torasik spine cerrahisinde eksplorasyon operasyonları, Yukarıda belirtilen operasyon prosedürlerinin performansı için gerekli tüm girişimler, Santral venöz kateter, Swan Ganz kateter,arteriel kateter uygulanması, pacemaker uygulanması, ventilatör kullanımı, Total parenteral ve enteral nutrisyon yaklaşımlarını içeren yoğun bakım yönetimi.. Göğüs veya göğüs içindeki organların travmatik yaralanmalarına bağlı sekellere yönelik operasyonlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin