Göğüs Hastalıkları
Klinik Hizmetler

Anabilim Dalımıza ait klinikte 19 yatak  ve  solunumsal yoğun bakım ünitesinde ise 11 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Son bir yıl içinde yaklaşık normal poliklinikte 8500,  Torasik Onkoloji polikliniğinde 1700 ve Uyku Hastalıkları polikliniğinde 800 olmak üzere toplam 11000 ayaktan ve 350 hasta yoğun bakım hastası olmak üzere toplam 2700 yatan hastaya hizmet vermiştir. Ayrıca yılda 7000 hastaya da konsultasyon hizmeti verilmektedir. Ünitemizde göğüs Hastalıkları genel polikliniği dışında alanımızla ilgili tanı ve tedavi hizmeti veren özel laboratuar, ünite ve izlem polikliniklerimiz (Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarı, Bronkoskopi, Uyku Bozukluğu Merkezi, Genel Poliklinik, Torasik Onkoloji Polikliniği, Uyku Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği bulunmaktadır.

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi
Solunum yetmezliği pek çok akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen bir klinik durumdur. Solunumsal Yoğun Bakım Ünitemiz(YBÜ) Batı Karadeniz Bölgesinde bu tip hastaların özellikli yoğun bakım desteği sunulan önemli bir üçüncü basamak merkezdir. 2002-2007 arasında genel YBÜ yataklarında tarafımızdan verilmiş olan bu hizmet 2007 yılının Ekim ayında 6 yataklı Solunumsal YBÜ’de verilmeye başlanmış, 2011 yılında 7 yatağa, 2012 yılndan beri ise toplam YBÜ yatak sayısı 11 yatağa çıkartılmıştır.

Burada sorumlu bir öğretim üyesi, bir asistan ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşan bu konuda deneyimli bir ekip görev yapmaktadır. Ünitemizde halen 8 invaziv mekanik ventilatör, 10 noninvaziv mekanik ventilatör (8 adet BIPAP VISION, 2 adet Synchrony) cihazı bulunmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

 • Genel poliklinik hizmetleri

Astım Polikliniği

 • Hasta eğitimi
 • Tanı ve tedavi hizmetleri

KOAH Polikliniği

 • Hasta eğitimi
 • Solunumsal rehabilitasyon
 • 6 dakika yürüme testi
 • Nokturnal Desaturasyon takibi
 • Egzersizle Desaturasyon takibi
 • Kan Gazlarının değerlendirilmesi
 • Uzun Süreli Oksijen tedavisi(Oksijen konsantratörü) kararı verme ve hastaların takibi
 • Evde mekanik ventilatör desteği (CPAP, BiPAP) kararı verme ve hastaların takibi

 

Torasik Onkoloji Ünitesi
Bölgemizde akciğer kanser hastaları için referans merkezi olma yolunda hızla ilerleyen ünitemizde  akciğer, akciğer zarı ve göğüs boşluğunun tüm kanserlerine tanı ve tedavi hizmeti verimektedir. Yılda 150 yeni akciğer kanser hastasının evrelendirmesi ve tedavi kararlarının verilmesi ve her türlü kemoterapi protokolunun uygulanması bu ünitede gerçekleşmektedir. Ünitemizde yılda 1500 hastaya poliklinik hizmeti ve 1000’den fazla kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Merkezimizde akciğer kanser cerrahisinde deneyimli bir ekibin olması ve Radyoterapi Ünitesinin de 2007 yılından beri faaliyette olması nedeni ile akciğer kanser hastalarına en uygun, en güncel multidisipliner tedaviler planlanabilmektedir. Haftalık multidisipliner konseylerde hastaların multidisipliner tedavileri planlanmakta ve tedavi yanıtları ortak görüşler doğrultusunda değerlendirlmektedir.

 • Torasik Onkoloji Polikliniği
 • Multidisipliner Torasik Onkoloji Konseyi (Her Salı 08:30-10:00)
 • Her türlü kanser kemoterapi protokollerinin uygulanması
 • Intraplevral kemoterapi
 • Ameliyat öncesi hasta değerlendirme
 • Terminal akciğer kanser hastasına yaklaşım

 

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
Solunum Fonksiyon Test Laboratuarında Spirometri uygulama sayımız 7500, Difüzyon testi uygulama sayımız ise ortalama 250’dir. Yılda ortalama 700 hastaya alerjenlerle prick testi yapılmaktadır. 2010 itibarı ile düzenli Bronşprovokasyon testi (Metakolin ile) uygulamasına başlanmıştır.

 • Spirometri
 • Reversibilite
 • Akciğer hacimleri
 • Diffüzyon testi
 • Efor testi
 • 6 dakika yürüme testi
 • Egzersizle indüklenen astım tanısı
 • Bronşprovokasyon testi (Metakolin ile)

 

Allerji Laboratuvarı

 • Allerjenlerle Prick Test

 

Bronkoskopi Laboratuvarı
Bronkoskopik işlem sayımız yıllık ortalama 800 olup bronkoskopi ünitemizde bir adet Olympus marka Video Bronkoskopi sistemi ve biri terapötik, biri erişkin, biri pediatrik olmak üzere toplam üç adet Olympus marka fiberoptik bronkoskop, bir adet portabl Pentax marka bronkoskop, bir adet Rijid Bronkoskopi sistemi (Storz), ve bir adet Elektrokoter(Olympus) bulunmaktadır. Ünitemize en kısa zamanda Endobronşiyal Ultrasonografi Sisteminin alınması planlanmaktadır. Ünitemizde yapılabilen işlemler:

 • Bronkoskopi (Fiberoptik ve Rijid)
 • Bronş Lavajı
 • Bronkoalveolar Lavaj (BAL)
 • Korumalı BAL
 • Transbronşiyal Biyopsi
 • Transbronşiyal Aspirasyon Biyopsisi (Sitolojik ve Histolojik iğne ile)
 • Sitolojik Fırça
 • Mikrobiyolojik Fırça
 • Endobronşiyal Biyopsi
 • Endobronşiyal Elektrokoter
 • Stent uygulama
 • Total akciğer lavajı

 

Uyku Laboratuvarı

 • Uyku Bozukluğu Merkezimiz 2002 yılından beri faaliyette olup tek yataklı kurulan merkez 2011 itibarı ile 4 yataklı hale getirilmiştir ve halen Göğüs Hastalıkları, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim dalları tarafından multidisipliner olarak işletilmektedir. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yılda 650 hastaya PSG, CPAP/BiPAP tetkiki gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülkemizde çok az merkezde bulunan ve Cheyne Stokes solunumu tedavisinde kullanılan ASV (Auto Servo Ventilator) titrasyonu merkezimizde yapılmaktadır
 • Uyku polikliniği (haftada iki kez)
 • Hasta eğitimi (haftada bir kez )
 • Uyku Laboratuvarında polisomnografik inceleme (PSG)
 • CPAP/BiPAP titrasyonu
 • ASV (Auto Servo Ventilator) titrasyonu

 

Sigara Bırakma Polikliniği

 • Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Anabilim Dallarının ortak yürüttükleri bir program olup, sigara bırakmak isteyen hastalara bu konudaki en bilimsel yaklaşımlarla yardımcı olunmaktadır.

 

Diğer işlemler

 • Transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi
 • Transtorasik akciğer doku biyopsisi
 • Torasentez
 • Plevral Biyopsi
 • Plevral Drenaj
 • Plöridez
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin