Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Eğitim

Histoloji ve embriyoloji dokuların yapı ve fonksiyonlarını inceleyen temel bilim dalıdır. Bölümün genel amacı;

  1. Lisans Eğitiminde histoloji ve embriyolojinin önemini vurgulamak,
  2. Histoloji ve Embriyoloji alanındaki genç araştırmacıları teşvik etmek,
  3. Temel ve Klinik alanlarda kaliteli araştırmalar geliştirmek.

Uzmanlık eğitim süresi toplam üç yıldır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans programı ise toplam dört yarı

yıldır. Histoloji ve Embriyoloji bölümü sadece Tıp Fakültesi eğitimine değil aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümlerininde eğitimine katkıda bulunmaktadır.

Lisans Eğitim Programı Dersleri

Dönem I Kurul II

Histoloji ve Embriyoloji Dersine Giriş

Hücre Haberleşme Sistemleri

Histokimyasal Teknikler

Hücre Kültürü ve Kök Hücreler

Dönem I Kurul III

Embriyolojinin Tanımı

Gametogenezis

Genital Siklus

Gelişimin 1. haftası

Gelişimin 2. haftası

Gelişimin 3. haftası

Embriyonel Dönem

Fetal Dönem ve Plasenta

Dönem I Kurul V

Epitel Doku

Bağ Dokusu

Kıkırdak Doku

Kan Dokusu

Kemik Dokusu

Deri

Dönem II Kurul I

Kas Dokusu

Kas Dokusu Gelişimi

Sinir Dokusu

Nörulasyon

Dönem II Kurul II

Hematopoez

Kalp-Damar Histolojisi

Fetal Dolaşım

Kalp-Damar Gelişimi

Bağışıksal Yanıtta Rol Oynayan Hücreler

Lenforetiküler Sistem Histolojisi

Solunum Sistemi Histolojisi

Faringeal Kompleks

Solunum Sistemi Gelişimi

Dönem II Kurul III

Ağız, Ağız Boşluğu ve Tükrük Bezleri Histolojisi

Özefagus ve Mide Histolojisi

Ince, Kalın Barsak ve Anüs Histolojisi

Karaciğer, Pankreas ve Safra Kesesi Histolojisi

Ön, Orta ve Arka Barsaktan Gelişen Yapılar

Ön, Orta ve Arka Barsak Malformasyonları

Karaciğer, Pankreas ve  Safra Kesesi Gelişimi

Dönem II Kurul IV

Üriner Sistem Histolojisi

Üriner Sistem Gelişimi

Erkek Genital Sistem Histolojisi

Erkek Genital Sistem Gelişimi

Dişi Genital Sistem Histolojisi

Dişi Genital Sistem Gelişimi

Genital Sistem Malformasyonları

Endokrin Sistem Histolojisi

Endokrin Sistem Gelişimi

Dönem II Kurul V

Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi

Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi

MSS’I Konjenital Anomalileri

Göz Histolojisi ve Gelişimi

Kulak Histolojisi ve Gelişimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin