İdari Hizmetler

Eczane Birimi

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastane Eczanesi;

Hastanemiz merkez binasına ve onkoloji binasına hizmet vermekte olup; Merkez Eczane ile ona bağlı çalışan ve bünyesinde Tıbbi sarf ve laboratuvar deposu ayrıca kemoterapi ilaç hazırlama birimini barındıran ‘Onkoloji Eczanesi’nden oluşmaktadır. Birimimiz bünyesinde 3 Eczacı, 1 Biyolog, 1 Sağlık teknikeri, 7 Eczacılık teknikeri, 1 Hizmetli, 1 Memur toplam 14 personel görev yapmaktadır. Eczane Birimimiz, hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan hastalara 7/24 hizmet vermektedir. Hekimlere ve diğer sağlık personeline ilaç konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ilaç yönetim sisteminin her basamağında aktif görev almak ve organizasyonu sağlamak eczacılarımızın sorumluluğundadır.

İlaç, Tıbbi sarf malzemeleri ve laboratuvar sarf malzemeleri ve kitlerinin uygun koşullarda temini, stoklanması, hazırlanıp servislerden gelen personele teslim edilmesi, gerektiğinde imhası ve tüm bu işlemlerle ilgili kayıt ve döküm işlemlerinin yürütülmesi eczanemiz tarafından sağlanmaktadır. Bu anlamda eczacılarımız; ilaç taleplerinin yapılmasında, ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve mal muayene komisyonlarında ayrıca enfeksiyon kontrol komitesi, kalite geliştirme komiteleri gibi birçok komisyon bünyesinde de görev almaktadırlar. Akılcı ilaç kullanımı prensiplerine uygun olarak doğru zamanda, doğru ilacın, doğru hastaya ulaştırılması ve hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Eczacıları olarak bizler, hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan tüm hastaların tedavi süreçlerine olumlu yönde katkı sağlamayı ve eczacılık mesleğinin gereğini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

Merkez Eczane:

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi A Blok Zemin kat  Kozlu- ZONGULDAK
ofis: +90 (372) 261 27 43

İlaç hazırlama: +90 (372) 261 27 61
Kemoterapi İlaç Hazırlama:

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Onkoloji binası 1.kat
Telefon: +90 (372) 261 34 86

Tıbbi sarf :

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi A Blok Bodrum 1. kat   Kozlu- ZONGULDAK

Ofis:  +90 (372) 261 27 45

depo: +90 (372) 261 28 51

Laboratuvar sarf:

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi A Blok Bodrum 1. kat   Kozlu- ZONGULDAK

Ofis:  +90 (372) 261 27 46

depo: +90 (372) 261 28 51
e-posta: zkuhastaneeczanesi@hotmail.com

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin