İmmünoloji
Misyon ve Vizyonumuz

Vizyon
Güncel bilgi ve çağdaş teknolojiyi kullanan, uluslararası standartta eğitim veren ve evrensel bilime katkıda bulunan bir anabilim dalı olmak.

Temel Değerler
Bilimsel doğruluk ve etik kurallara bağlılık
Yaratıcılık
Hekimlik temel değerlerini gözetmek
Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
Çağdaşlık ve evrensellik

Misyon
Öğrencilerin immün sistem yapı ve işlevlerini ve hastalıklarla ilişkisini kavramalarına yardımcı olmak. Diğer tıp disiplinleri ve tıp dışı fen bilimleri ile ortak çalışmalar yaparak ülkemiz bilimsel düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin