İmmünoloji
Başlıca Araştırma Alanları

Flow sitometri ile fenotipik çalışmalar
Dokuda hücre döngüsü ve ploidi çalışmaları
CBA (Cytometrik Bead Array):Çoklu sitokin çalışmaları
Oksidatif stres ve immün sistem
Hücre yüzey etkileşimleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin