Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eğitim

Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisi, 17 hemşire ve 16 personel görev yapmaktadır. Bölümümüzce, Tıp Fakültesi 3. ve 4. sınıfları ile İntörn eğitiminin yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı eğitimi de verilmektedir. Bu alanda araştırma görevlilerinin eğitim süresi 5 yıldır. Bu süre içinde aynı zamanda Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Patoloji, Genel Cerrahi ve Üroloji kliniklerinde de eğitim görülmektedir. Stajyer, intörn ve araştırma görevlilerinin eğitimleri, tıbbi, cerrahi konularda teorik ve pratik bilgi edinmeyi kapsamaktadır. Düzenli olarak yapılan klinik içi toplantılarda olgu sunumu, makale ve seminerler, Cochrane saati, mortalite ve morbidite toplantısı, diğer kliniklerle ortak konseyler gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt içi toplantılara katılmak suretiyle güncel gelişmeler takip edilmekte ve bilimsel yayın faaliyeti üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin