Kalp ve Damar Cerrahisi
Çalışma Konuları

Erişkin ve çocukluk yaşam süresi içinde görülen Kalp hastalıklarının erken tanı ve cerrahisi, Perikard, Aorta ve dalları, Kaval Venler, Periferik Arter, Ven ve Lenf sistemi hastalıkları ve cerrahisi Ayrıca; kalp ve damar fizyolojisi, tanısal görüntüleme, organ fonksiyon testleri, semiinvazif ve invazif girişimler, preoperatif değerlendirme, postoperatif bakım, yoğun bakım, travma, temel cerrahi onkoloji ve transplantasyon ve cerrahi girişimle düzeltilebilen travma ve diğer edinsel hastalıklar da ilgi alanımıza girmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin