Kardiyoloji
Misyon ve Vizyonumuz

Özgörevimiz (misyonumuz): Kardiyoloji alanında çağdaş ve güncel bilgiler ışığında bilgili öğrenciler, donanımlı uzmanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik araştırmaların yürütülmesi. Hasta haklarını da gözeterek kardiyoloji alanında güncel tüm invaziv-noninvaziv işlemlerin başarı ile uygulanarak toplumun yararına sunmak.

Özniyetimiz (vizyonumuz): Kardiyoloji alanında ulusal ve uluslarası düzeyde eğitimin verildiği, akademik araştırmaların yürütüldüğü, tanınan ve tercih edilen bölüm olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin