Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
Kapasite

KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, yeni kliniğinde yüksek doluluk oranıyla çalışmaktadır. Yıllık poliklinik sayısı 18000 ve haftalık operasyon sayısı 20 dir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin