Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
Başlıca Araştırma / Çalışma Alanları

Uyku Apnesi-Horlama Tanı/Tedavisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Fasiyal Plastik Cerrahi
Ses Patolojileri tanı/tedavisi
İşitme ve Denge Araştırmaları (BERA-ENG-Otoakustik Emisyon)
Solunum ve Koku Araştırmaları (Rinomanometri/Akustik Rinometri)
Baş-Boyun Tümörleri
Kulak Patolojieri tanı/tedavisi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin