Kurumsal

Hastanemiz

Hastanemiz Tarihçesi ve Mevcut Durumu

Yönetim felsefemizin temelini; “Tüm sağlık hizmetlerinde, tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, içinde yaşadığımız toplumu uluslararası kalite standartlarındaki hastanecilik anlayışıyla buluşturmak” oluşturmaktadır.

Hastanemiz 20 yıla yakın geçmişinde finansmanını kendi öz kaynaklarından sağlayarak ve sürekli hizmet portföyünü genişleterek modern tıbbın sunduğu olanakların tümünü sizler için kullanmakta ve sağlıkta kalite anlayışıyla hizmetlerine devam etmektedir.

Hastanemizde sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz verilmekte ve bütünlük arz etmektedir. Bu anlayış içinde hastanemizde tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadrosuyla teşhis, tetkik, her türlü cerrahi girişim, yoğun bakım ve yataklı tedavi hizmetleri, üst düzey kalitede sunulmaktadır.

Amacımız sağlık sorunları ve gereksinimleri nedeniyle hastanemize başvuran hastalara güler yüzlü ve sıcak bir kabul, temiz bir ortam, süratli vesürekli iyileştirilen bir hizmet ağı ile en kaliteli tanı ve tedavi hizmetini sunmaya çalışmaktır.

HİZMETLERİMİZ VE YENİLİKLERİMİZ

Ayaktan teşhis ve tedavi süreçlerinde özellikle poliklinik muayeneleri sonrasıistenilen tetkiklerin gerçekleştirilmesi sırasında dağınık yerleşim gösteren Kan Alma, Örnek Toplama, EKG, Radyoloji ( Direkt Röntgen, BilgisayarlıTomografi, USG, Mamografi ) gibi birimler A blok bodrum 1. Katta yeni oluşturulan mekâna toplanmıştır. Bu şekilde poliklinik muayenesi sonrası hastalarımızın çoğunun tek bir birim içinde tüm tetkikleri yapılabilmekte ve gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

2011 yılında faaliyete geçirilen Hasta Yönlendirme Birimimiz, hasta ve yakınlarına danışmanlık ve gereksinim duyan hastalarımızın ilgili hizmet ünitelerine yönlendirilmesi işlevini yerine getirmekte olup; Acil Servis, Poliklinikler,Tetkik Ünitelerimiz, Ameliyathane Girişi ve Merkez Müdürlük bölgelerinde hizmet sunmaktadır. Bu birimin kuruluş amacı 619 yataklı olarak 60.000 m2’lik biralanda hizmet sunan hastanemizden yararlanan hasta ve yakınlarının hastanemizile ilgili işlerini en az çaba, zaman ve emek harcayarak bitirebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu birimimiz kurulduğu andan bu yana önemli mesafeler kaydederek hizmet kalitemize oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

Hasta memnuniyetinin artırılması, bekleme sürelerinin azaltılması, hastaların randevu almalarının ve poliklinik girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla merkezi olarak hizmet veren hasta kabul sistemimiz değiştirilmiş, her poliklinik katına ilgili polikliniklere ait tüm evrak kayıt işlemlerinin yapılması ve takip edilebilmesi amacıyla kayıt kabul birimleri tahsis edilmiştir. Ayrıca hastalarımızın telefonla poliklinik randevusu alabilmelerinin yanı sıra hastanemize geldikleri anda da ilgili polikliniğin kayıt kabul birimlerinden randevu alabilmeleri sağlanmıştır. Yine özellikle hasta yoğunluğu fazla olan polikliniklerde hizmetin kalite ve verimliliğinin artırılması amacıyla ilgili birime sekretarya tahsisi sağlanmıştır.

Radyoloji birimimizce gerçekleştirilen Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans gibi tetkiklerin sonuçları Hastane OtomasyonSistemimize entegre edilen PACS yazılımı sayesinde ilgili poliklinik hekimine ağ üzerinden bilgisayar yoluyla ulaşmakta ve hem hasta film sonuçlarını beklemek zorunda kalmamakta, hem de ilgili hekim sonuçlara hasta dosyası üzerinden hızlı bir şekilde ve yüksek kalitede ulaşabilmektedir.

Hastanemiz web sitesi üzerinden hastalarımızın yaptırdıkları tetkiklerin sonuçlarını görebilmelerine olanak sağlayan on-line bağlantı hattı devrede olup,hastalarımız bulundukları her yerden tetkik sonuçlarına internet yoluyla ulaşabilmektedirler.

Hastanemizde sunulan hizmetlerin hasta ve yakınlarınca değerlendirilmesine yönelik olarak periyodik olarak anket çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, sonuçlar üst yönetimimizce değerlendirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

2015 Yılında Onkoloji Hastanemizin hizmete girmesiyle hizmet kalitesinde artış sağlanmış ve daha fazla sayıda onkolojik hastaya hizmet verilmeye başlanmıştır.Hastanemizde halen Yetişkin Onkoloji, Çocuk Onkolojisi, Torasik Onkoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Endokrinoloji alanlarında dahili, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Üroloji, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Jinekoloji, Çocuk Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında da cerrahi olarak onkolojik hastalarımıza hizmet sunulmaktadır. Onkolojik birimlerimize bağlı Kemoterapi Ünitelerinde ortalama olarak günlük 55 hasta, RadyoterapiÜnitelerinde ortalama olarak günlük 65 hasta tedavi hizmeti almaktadır.

Uluslararası standartları benimseyen, çağdaş alt yapımız ve uzman ekibimizle birlikte bölgemize gelişmiş ülkeler standardında hizmet vermenin gururunu taşıyoruz. En büyük idealimiz, sürekli uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermek ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.

Türk insanına hak ettiği değeri gösterebilmek için, en üst düzeydeki yöneticisinden tüm çalışanlarına kadar, emeğini, sevgisini, tutkusunu ve yüreğini ortaya koyan modern, güvenilir, kurumsallaşmış, yeniliğe açık, kaliteden ödün vermeyen yapısıyla  ve sürekli kendisini yenileyen iç dinamikleriyle Üniversite Hastanemiz, bugünün adımlarını yarınlara taşımanın sorumluluğunun bilincinde yoluna devam etmektedir.

 

Yüzünüzdeki gülümsemeyi daim kılmak için çalışmalarımız devam edecek. Sağlıklı, kaliteli ve güzel bir yaşam dileğiyle…

 

Doç. Dr. Bekir Hakan BAKKAL

Merkez Müdürü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin