Kurumsal

Misyon ve Vizyonumuz

Uygulama ve Araştırma Hastanemiz gelişmeye devam ediyor…
Aralık 2010 da yeni yönetim anlayışı ile bölgesel sağlık ve eğitim faaliyetleri sunanhastanemizde geçen sürede sağlık hizmetlerinin yanı sıra idari ve finansal iyileşmeler devam etmektedir. Hastanemizdeki yönetim anlayışının amacı sağlık sorunları ve gereksinimleri nedeniyle hastanemize başvuran hastalara güler yüzlü ve sıcak bir kabul, temiz bir ortam,süratli ve sürekli iyileştirilen bir hizmet ağı ile en kaliteli tanı ve tedavi hizmetini sunmaya çalışmaktır. Ayrıca hasta olsun olmasın toplumda yaşayan her bireyin ulaşılabilir en iyi sağlık seviyesine sahip olma hakkı vardır. Bu da mevcut ekonomik kaynaklar elverdiği ölçüde hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini gerektirir. Ancak bu hedefi gerçekleştirme yolunda karşımızda duran en önemli engellerden birisi de kamu finansman kaynaklarının hastanemizin mevcut misyonu ve personel yapısı ile sürdürülebilir bir iyileşme sağlamasında yetersiz kalmasıdır.
Hastanemiz finansal sorunlarının aşılması amacıyla hastanemizde ihtiyaç planlaması yapılmış, ilaç, malzeme ve hizmet satın alımlarına yeni standartlar getirilmiş, tutarlı bir stok kontrolü anlayışı yerleştirilmiştir. Hastane yönetimimiz; mali kaynakların doğru yerlere harcanmasını sağlamak ve verilen sağlık hizmetlerinin maliyet-etkililik oranını göz önünde tutarak daha az maliyet ile daha etkili hizmet vermeye çalışmak konusunda çeşitli önlemler almıştır. Elde var olan kısıtlı kaynağın optimum kullanımına çalışılmıştır. Bunları yanı sıra sağlık hizmeti alan hasta sayısını ve memnuniyetini artırmaya yönelik ilave tedbirler de alınmıştır. Bu temel alanlarda geçmişle karşılaştırıldığında özellikle hizmet sunulan hasta sayısında artış, harcama ve stok denetimi, borç kalemlerinin azaltılması gibi gider gelir dengesinde olumlu yönde etkieden gelişmeler kaydedilmiştir.

Vizyon
Ulusal ve uluslar arası sağlık sistemi ile entegre, kurumsallaşmış ve dünyadaki benzer örnekleri ile eşdeğer bir sağlık uygulama ve araştırma merkezi olmak.

Misyon
Hasta, yaralı ya da hastalığından şüphe edilen kişilerin gereksinim duyduğu 3. basamak sağlık hizmetini en son bilgi ve teknoloji seviyesinde sunmak; bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası sağlık sistemi içerisinde her zaman referans bir sağlık merkezi olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin