Nöroloji
Misyon ve Vizyonumuz

Misyon
Nöroloji Anabilim Dalı olarak misyonumuz klinik olarak işinin ehli nörologlar yetiştirmek, klinik ve temel nörobilim araştırmalarının sağlanması, nöroloji dalında tıp öğrencilerine eğitim vermek ve modern tanısal ve tedavi edici niteliği olan servisler oluşturmaktır.

Vizyon
Nöroloji Anabilim Dalının vizyonu sinir sistemi hastalıklarının klinik bakımı ve izleminde, temel ve kilinik nörobilim araştırmalarında bölgesinde öncü konumda yer amasındaki başarısıdır.

Temel Değerler
Dürüstlük ve çalışkanlık
Hasta haklarına değer vermek
Hekimlik temel değerlerini gözetmek
Akademik etik ilkeleri gözetmek
Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin