Nükleer Tıp
Misyon ve Vizyonumuz

Özniyetimiz (Vizyonumuz)
Bölümümüzü ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm haline getirmektir.

Temel Değerlerimiz
Kurum ve toplum yararını gözetmek
Bilim ilkelerine bağlılık
Sürekli iyileştirme ve geliştirme

Özgörevimiz (Misyonumuz)
Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş standartlarda sağlık hizmeti vermek; bu düzeyde hizmeti sürdürecek birikime ve beceriye sahip, gelişmeleri sürekli takip eden uzman doktor ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Amaçlarımız
Hizmet verdiğimiz insanlara, başka bir merkeze ihtiyaç duymayacak nitelikte ve miktarda sağlık hizmeti vermek,
Uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimizi en yeni bilgi ve becerilerle donamış olarak mezun etmek,
Çalışma alanımızla ilgili bilimsel gelişmelere katkı sağlayan bir merkez olmak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin