Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Misyon ve Vizyonumuz

Özgörevimiz(Misyonumuz)

 • Temel  plastik,rekonstrüktif ve estetik cerrahi ilgi alanlarına hakim nitelikte;
 • Her alanda karşılacağı plastik,rekonstrüktif ve  estetik cerrahi hastasına ilk müdahaleyi yapabilecek,gerekli merkezlerle  sevk ve  idaresini yapabilecek nitelikte;
 • Deontolijisi, etik kurallar ile meslektaşları ile iletişim ve bilgi alış verişi  sağlayacak nitelikte;
 • Her koşulda bilimselliği ve araştırmacılığa açık olacak pratisyen hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak
 • Ayrıca Anabilim dalımızda tedavisi yapılan  ve  uygulanan  tüm plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi  amaliyatlarını  yapabilir nitelikte;
 • Araştırmacı, bilimsel ve etik kuralları uygulayabilir nitelikte;
 • Akademik görevleri üstlenebilecek nitelikte uzman doktorlar yetiştirmektir

Özniyetimiz(Vizyonumuz)

 • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
 • Toplum sağlığı için bilimsellik
 • Herkese eşit ve en iyi sağlık hizmeti verme
 • Akademik, etik ilkelere bağlı ve yeterli donanımlı bireyler yetiştirme
 • Araştırmacılık ve yenilikçilik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin