Radyoloji
Misyon ve Vizyonumuz

Vizyon
Radyoloji Anabilim Dalı yakın çevresinde ve Batı Karadeniz bölgesinde diyagnostik ve girişimsel radyoloji hizmetlerinde kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olma vizyonunu paylaşır.

Temel Değerler
Bilimsellik ve Evrensellik
Çağdaşlık
Doğruluk ve Güvenilirlik
Katılımcılık ve Paylaşımcılık
Sorumluluk
Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik
Hekimlik temel değerlerini gözetmek
Akademik etik ilkeleri gözetlemek
Teknolojik gelşişmeleri izlemek ve uygulamak
Radyoloji eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşımla gerçekleştirmek

Misyon
Öğrencilerin hastalıkların Klinik-Radyolojik tanı mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır. Evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli hekimler, radyoloji uzmanları ve radyoloji teknikerleri yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin