Tıbbi Biyokimya
Eğitim

Araştırma görevlileri, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 4 yıldır. Bu süre içerisinde laboratuarda çalışması sağlanarak eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir laboratuvarı yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresinin 6  ayı Nükleer Tıp, Tıbbi Mikrobiyoloji, İç Hastalıkları, Hematoloji ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonunda geçmektedir. Akademik yıl içerisinde haftada 1 gün seminer ve makale saati gerçekleştirilmektedir. Asistan teorik eğitimi araştırma görevlisi eğitimde yeterlilik kriterleri göz önüne alınarak her yıl güncellenmektedir.

Tıp Fakültesi 1. sınıflara 78 saat, 2. sınıflara 64 saat teorik ve pratik ders, 3.sınıflara 3 saat teorik ders uygulanmaktadır. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi’ne 96 saat pratik ve teorik ders uygulanmakta ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun laboratuvar uygulamaları Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir.

Dersler:

Tıp Fakültesi Dönem 1

Hücre Bilimleri II Ders Kurulu

– Yaşamın Moleküler Mantığı; Hücre ve biyomoleküller

– Biyoenerjetikler

– Laboratuvar tanımı, dikkat edilmesi gereken kurallar, cam ve laboratuvar malzemelerinin tanıtımı,Örnek toplama ve seperasyon işlemleri, Laboratuvarda çözelti hazırlama ve pH ölçümü

– Fonksiyonel Gruplar ve Organik Reaksiyonlar

– Konsantrasyon Kavramı, Laboratuvarda Hesaplamalar

– Asit-Baz Dengesi, Tampon Çözeltiler ve Canlı Yapısındaki Önemi

– Karbonhidratlar Yapısı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

– Amino Asitler, Yapısı, Sınıflandırılması, Kimyasal Özellikleri, Peptid Bağı

– Proteinlerin Sınıflandırılması, Yapısı ve Biyokimyasal Özellikleri

-Biyolojik Membran Yapısı, Reseptörler ve Transport Mekanizmaları

– Enzimlerin Yapısı ve Sınıflandırılması, Koenzim ve Kofaktörler

– Enzim Kinetiği

– Enzimlerin Regülasyonu, Allosterik Enzimler ve İzoenzimler, Enzimatik Katalizinin İnhibisyonu

Hücre Bilimleri III Ders Kurulu

– Karbonhidratların Sindirim ve Emilimi, Pirüvat Laktat Dönüşümü

– Glikoliz Reaksiyonları ve Düzenlenmesi

– Krebs Siklusu Reaksiyonları

– Pentoz Fosfat Yolu

-Solunum Zinciri ve Oksidatif Fosforilasyon

-Proteinlerin Sindirim ve Emilimi

-Amino Asit Metabolizması

-Üre Siklusu ve Amonyak Metabolizması

-Amino Asitlerden Spesifik Ürünlerin Sentezi

-Glukoneogenez

-Glikojen Metabolizması

-Diğer Hegzosların Metabolizması ve Üronik Asid Yolu

-Glikoproteinler ve Proteoglikanlar

Hücre Bilimleri IV Ders Kurulu

-Lipidler; Tanımı ve Biyolojik Fonksiyonları

-Yağların Sindirimi ve Mobilizasyonu

-Yağ Asitleri ve Sentezi

-Yağ Asitlerinin Oksidasyonu

-Keton Cisimleri

-Triaçilgliserollerin Metabolizması ve Eikozanoidler

-Fosfolipidler ve Glikolipidler

-Kolesterol Sentezi ve Kolesterolden Sentezlenen Diğer Bileşikler

-Lipoproteinler

-Nükleik Asitler, Nükleotidlerin Yapısı ve Fonksiyonları

-Nükleik Asitlerin Sentezi, “De Novo” ve “Salvage” Ara Yolları ve Metabolizması

-Makro Elementler

-Eser Elementler

-Suda Çözünen Vitaminler

-Yağda Çözünen Vitaminler

-Hem Sentezi ve Bilirubin Metabolizması

-Beslenme Biyokimyası

-Metabolik İntegrasyon

İskelet ve Doku Sistemleri

-Bağ Dokusu Biyokimyası

-Kemik metabolizması ve biyokimyasal belirteçleri

-Epitel dokusu biyokimyası

-Kan doku biyokimyası

-Deri biyokimyası

Tıp Fakültesi Dönem 2

Kas ve Sinir Dokuları

-Kas Biyokimyası

Dolaşım ve Solunum Sistemleri

-Eritrosit Biyokimyası

-Koagülasyon ve Fibrinoliz

-Plazma proteinleri

-İmmünglobulinler, akut faz yanıtı ve kompleman sistemi

-Hemoglobin ve myoglobin

-Hemoglobinopatiler

-Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tayin Yöntemleri

Sindirim ve Metabolizma Sistemleri

-Karbonhidrat metabolizması

-Karbonhidrat metabolizması bozuklukları ve Diabetes mellitus tanı testleri

-Lipit metabolizması

-Lipid ve lipoprotein metabolizma bozuklukları

-Protein ve Amino asit metabolizması bozuklukları

-Metabolik sendrom

-Ateroskleroz, Myokard infarktüsü ve tanı testleri

-Bilirubin metabolizması bozuklukları

-Demir metabolizması ve bozuklukları

-Vit-B12, folat metabolizması ve bozuklukları

-Alkol metabolizması ve biyokimyasal etkileri

-GIS hastalıkları biyokimyası

Boşaltım, Endokrin ve Üreme Sistemleri

-Böbrek Biyokimyası

-Detoksifikasyon sistemleri ve ksenobiyotiklerin metabolizması

-İdrar tetkiki ve kimyasal analiz (strip)

-İdrar mikroskopisi

-Hormonlara Giriş ve Sinyal İleti Mekanizmaları

– GİS Hormonları, yağ dokusundan salgılanan hormonlar, pankreas hormonları

-Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları

-Tiroid Hormonları

-Paratiroid Hormonu

-Adrenal Korteks Hormonları

-Adrenal Medulla Hormonları

-Gonad Hormonları

-Erkek infertilitesinde kullanılan testler, spermiyogram ve Kruger analizi

-Gebelik Biyokimyası

Nörolojik Bilimler

-Beyin metabolizması

-Görme biyokimyası

-BOS Biyokimyası

-Nörotransmitterler

Hastalıkların Biyolojik Temeli I

-Vücut sıvılarının Klinik Biyokimyası

-Karaciğerin Klinik Biyokimyası

-Klinik Enzimoloji

-Yaşlanma Biyokimyası

-Oksidatif stres ve antioksidan savunma sistemleri

-Proteomiks

Tıp Fakültesi Dönem 3

Hastalıkların Biyolojik Temeli II

-Kanser Biyokimyası

-Tümör belirleyicileri

Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf

-Biyokimyaya giriş, yaşamın moleküler mantığı, enerji, asit- baz, tampon sistemler

-Hücre, hücre membranı, transport, sinyal iletimi

-Fonksiyonel gruplar, konsantrasyon kavramı

– Biyolojik mineraller

-Vitaminler

-Enzim, koenzimler

-Karbonhidrat biyokimyası

-Laboratuvarda kullanılan malzemelerinin tanıtımı

-Amino asit ve protein biyokimyası

-Laboratuvarda konsantrasyon hesaplamaları

-Lipit biyokimyası

– Laboratuvarda solusyon hazırlama

-Nükleik asitler, pürin ve pirimidin metabolizması

-DNA, RNA ve protein metabolizması

-Hem sentezi ve bilirubin metabolizması, eritrosit biyokimyası

-Laboratuvarda örnek toplama ve seperasyon işlemleri

-Oksidan antioksidan sistem

-Koagülan, antikoagülan ve fibrinolitik sistem

-Kan ve vücut sıvıları biyokimyası

-Karaciğer biyokimyası ve fonksiyon bozuklukları, klinik enzimoloji

-Böbrek biyokimyası ve fonksiyon bozuklukları

-Kanser biyokimyası ve tümör belirteçleri

-Hormonlar

-Doku biyokimyası (Bağ, epitel, kas ve sinir dokuları)

-Metabolik integrasyon ve ilişkili hastalıklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin