Tıbbi Biyoloji
Eğitim

Tıp Fakültesi öğrencileri, bir yıl süren İngilizce hazırlık sonrasında altı yıl süren eğitimlerinde ilk yıl Tıbbi Biyoloji dersi almaktadır. Tıp Fakültesi Lisans öğrencilerinin Tıbbi Biyoloji dersleri (2005-    ) ve Diş Hekimliği Fakültesinin Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri (2009 –   ) Anabilim dalımızca yürütülmektedir. Tıp Fakültesi Dönem I.’de 64’ü teorik, 12’si pratik uygulama olmak üzere toplam 84 saat ders verilmektedir. Ayrıca Diş hekimliği Fakültesi Dönem I öğrencilerinin haftada 3 saat olmak üzere toplam 84 saat’lik Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri Anabilim dalımızca yürütülmektedir. 2005-2010 yılları arasında Sağlık Meslek yüksekokulunun Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri Anabilim dalımızca yürütülmüştür. 

Tıp Fakültesi 1.Sınıf Ders Konuları 

Hücre, hücreyi inceleme yöntemleri, organeller ve hastalıklarla ilişkileri 

Hücre membran yapısı ve fonksiyonları, membran farklılaşmaları, madde geçiş yolları 

Hücreler arası bağlantılar, hücre adezyon molekülleri, ekstrasellüler matriks ve  hastalıklarla ilişkileri 

Hücre iskeleti ve elemanları 

Hücre çekirdeği, genetik bilgi, DNA, RNA yapıları ve fonksiyonları 

DNA replikasyonu, rekombinasyonu ve tamiri 

Transkripsiyon ve gen regülasyonu 

Ribozom yapısı ve işlevi, protein sentezi 

Hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, apoptoz ve nekroz 

Hücrede sinyalleşme, kanser moleküler biyolojisi, yaşlanmanın moleküler biyolojisi 

Moleküler ve translasyonel biyotıp 

Omik, biyoenformatik ve sistem biyolojisi 

Tıbbi Biyolojide güncel konular

Işık mikroskobu kullanımı (pratik) 

Hazır preparatlarda ışık mikroskobik incelemeler (pratik)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin