Tıbbi Biyoloji
Başlıca Araştırma Alanları

Anabilim Dalımızda, ışık mikroskobik düzeyde hücre biyolojisi, morfometri, jinekolojik ve bukkal sitoloji çalışmaları, enfeksiyon etkenlerinin PCR gibi moleküler biyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi, biyoenformatik, sistem biyolojisi ve kanser biyolojisi çalışmaları yürütülmektedir. Biyoenformatik ve sistem biyolojisi çalışmalarında, omik bilim alanlarının ilerlemesiyle üretilen yüksek miktarda biyomedikal veri, özellikle kanserin moleküler düzeyde anlaşılmasına katkı yapmak amacıyla incelenmektedir. Kanserin oluşumunu ve gelişimini sistem biyolojisi yaklaşımıyla anlamak için gen ifade ağları, protein etkileşim ağları gibi moleküler ağlar analiz edilmektedir. Ağ analizi kanserin moleküler özelliklerini global düzeyde incelemeye olanak tanımaktadır. 

Anabilim dalımızca yürütülüp tamamlanmış 2 adet, devam eden 2 adet Bilimsel Araştırma projesi ve 1 adet TÜBİTAK projesi bulunmaktadır. Ayrıca Anabilim dalı öğretim üyelerimizin araştırmacı olarak yer aldığı 5 adet BAP projesi bulunmaktadır. Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kullanımı için yapılandırılmış ilk multidisiplin laboratuvar projesi anabilim dalımızca yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin