Tıbbi Farmakoloji
Hakkında

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2000 yılında Dr.Öğr.Üy. Emine YILMAZ SİPAHİ’nin atanması ile kurulmuştur. Daha sonra 05.12.2000 tarihinde Dr.Öğr.Üy. S. Oktay ARSLAN, 03.07.2001 tarihinde Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU, 15.06.2006 tarihinde Dr.Öğr.Üy. Günnur ÖZBAKIŞ DENGİZ ve 05.07.2007 tarihinde Dr.Öğr.Üy. Zehra KURÇER göreve başlamışlardır.

Anabilim Dalımız eğitim ve araştırma çalışmalarını, Tıp Fakültesi Dekanlığı binası içinde kendine ait 3 laboratuvarı ve BEÜ Hayvan Deneyleri Araştırma Ünitesi Laboratuvarlarından yararlanarak sürdür mektedir.

Laboratuvarımızda in vivo ve in vitro farmakolojik çalışmalar yapılmaktadır. Langendorf, izole-perfüze organ banyoları, analjezi ve anti-inflamatuvar aktivite tayin

cihazları, davranış ve metabolizma ölçüm aygıtları, elektrofizyolojik donanımlar ve Western-Blot labratuvarı bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin