Tıbbi Farmakoloji
Vizyon ve Misyonumuz

Özniyetimiz (Vizyon)

Genelde Farmakoloji, özelde Tıbbi Farmakoloji alanında Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma yapmak, Üniversitemiz ve Ülkemiz bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Temel Değerimiz:

  • Çağdaşlık,  Bilimsellik
  • İnsanlık ve Hekimlik temel değerleri
  • Toplum ve Ülke yararlarını gözetme
  • Güncel sağaltım yöntemleri
  • Evrensel Düzeyde Tıbbi Farmakoloji eğitimi

Özgörevimiz (Misyonumuz)

En etkin, en uygun, en güvenilir, en az yan etkili ve maliyet açısından en az yük getiren farmakoterapi seçeneklerine göre kişisel ilaçlarını belirleyebilen hekimler ve mesleğinde yeterli Tıbbi Farmakoloji uzmanları yetiştirmek, Tüm Tıbbi Bilimler mensuplarına  yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek her türlü ilaç araştırması yapabilecek akademisyen ve ilaç sanayinde çalışabilecek eleman yetiştirmek.

Lisans programı Eğitim Amacımız:

Gereksiz yere ilaç kullanmayan, ilaç yarar-zarar oranı etki ve yan etkilerini bilen hekim ve diğer tıp mensupları yetiştirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin