Tıbbi Farmakoloji
Alt Yapı

Altyapı:

Fiziksel alt yapı tek bir binada toplanmıştır. Derslikler, seminer ve 3 konferans salonu diğer Anabilim Dalları ile ortak kullanılmaktadır.

Anabilim Dalı araştırma labratuvarları :

  • Western Blot labratuvarı (Semy-dry)
  • İzole organ labratuvarı
  • Langendorf cıhazı
  • Kardiyovasküler sistem labratuvarı
  • Davranış labratuvarı (Açık alan, zorunlu yüzme, rota rod)
  • Analjezimetre, Tail Flick, Hot/cold plate
  • Hidropletismometre
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin