Tıbbi Genetik
Hakkında

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 29.01.2004 tarihinde açılmıştır. Mayıs 2004’te moleküler genetik laboratuvarının hizmete girmesi ile tanı ve araştırmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ocak 2011 tarihinden itibaren bölümümüz bir öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, iki araştırma görevlisi, bir biyolog ve bir sağlık teknikeri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Anabilim Dalımızda tanı amaçlı olarak
Kandan DNA eldesi
Faktör V Leiden mutasyon analizi,
Protrombin 20120 mutasyon analizi,
Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) mutasyon analizi
Y kromozom mikrodelesyon analizi
Kistik Fibroz Mutasyon Analizi
ACE gen polimorfizm tespiti
Orak Hücreli Anemi Mutasyon Analizi
Periferik kandan kromozom analizi
testleri yapılmaktadır. Ayrıca bölümümüzde fakültemizin diğer bölümleri ile işbirliği içerisinde bir takım çalışmalar devam etmektedir.
Bunun yanında Anabilim Dalımız rutin hastane hizmetlerinde de görev almakta ve Klinik Genetik polikliniği ve çeşitli bölümlerle konsültasyon bazında hizmet paylaşımını gerçekleştirmektedir. Ayrıca yakın bir gelecekte kanser sitogenetiği, prenatal tanı ve FISH uygulamalarının başlaması planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin