Tıbbi Genetik
Başlıca Araştırma Alanları

Faktör V leiden mutasyon analizi ve gebelik komplikasyonları
Faktör V leiden mutasyon analizi ve kemiğin aseptik nekrozları
İnfertilite ve Y kromozom mikrodelesyonlar
ACE gen polimorfizmi ve Unipolar ve bipolar depresyon ile ilişkisi
ACE gen polimorfizmi ve mesane kanseri ile ilişkisi
ACE gen ve ENOS gen polimorfizmi ve hipertansiyon
Vit D polimorfizmi ve hipertansiyon
IL-1 beta, IL-1Ra, IL-6 ve IL-10 gen polimorfizmi ve Behçet hastalığı ile ilişkisi
IL-1Ra, IL-4 ve TNF-beta gen polimorfizmi ve mesane kanseri ile ilişkisi
IL-18 gen polimorfizmi ve Multiple Skleroz ile ilişkisi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin