Tıbbi Genetik

Misyon ve Vizyonumuz

Temel Değerlerimiz
Bilimsellik ve çağdaşlık
Toplum yararını gözetmek
Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık
Araştırıcılık ve yenilikçilik
Özgörevimiz (Misyonumuz); bireyi temel alan bilimsel, çağdaş ve kaliteli Tıbbi Genetik hizmeti vermek olup, bunu lisans ve lisansüstü Tıbbi Genetik eğitimi vererek, içinde bulunduğumuz toplumu bilinçlendirerek ve literatüre yön veren ulusal ve uluslarası klinik-deneysel araştırmalar yaparak sağlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin