Tıbbi Mikrobiyoloji
İdari Personel

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda 13 laboratuvar teknisyeni görev yapmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin