Tıbbi Mikrobiyoloji
Alt Yapı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi derslerini sınıf amfilerinde ve multidisiplin laboratuvarlarında vermektedir. Binada bölüme ait bir adet öğretim üyesi odası ve Temel Bilimler araştırma görevlilerinin ortak kullanımına sunulmuş bir asistan doktor odası bulunmaktadır.

Tıbbi Mikrobiyoloji tanı ve araştırma laboratuvar hizmetleri, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda sürdürülmektedir.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı; Bakteriyoloji, Parazitoloji, Mikoloji Laboratuvarı, Seroloji Laboratuvarı, Mikobakteriyoloji Laboratuvarı, Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı, IFA Laboratuvarı, depo, besiyeri hazırlama odası, dekontaminasyon-sterilizasyon odası, araştırma görevlisi odası ve öğretim üyesi odası olmak üzere bağımsız birimlerden oluşmaktadır. Ayrıca Z.K.Ü Acil Ünitesi’nde hizmet vermekte olan bir Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan tetkikler hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayınız:

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Tetkikleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin