Tıbbi Mikrobiyoloji
Başlıca Araştırma Konuları
  • Hastane infeksiyonları ve moleküler epidemiyolojisi
  • Antibakteriyel direnç mekanizmaları
  • Enterobacteriaceae grubu bakterilerde beta laktamaz varlığı ve tiplerinin araştırılması
  • Mycobacterium tuberculosis moleküler epidemiyolojisi
  • Hepatit etkeni olan virusların genotip, mutasyon, prognoz ilişkileri.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin