Tıbbi Mikrobiyoloji

Hakkında

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2000-2001 öğretim yılında eğitim hizmetine başlamıştır.  Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar hizmetleri ise 23.10.2000 tarihinden bu yana verilmektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, kuruluşunu takiben öncelikli olarak çalışmalarını Z.K.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın kurulması, organizasyonu ve tanısal test ve sistemlerin etkin ve güvenilir hale getirilmesi üzerinde odaklamıştır. Bu çerçevede, mikrobiyolojik, serolojik, moleküler biyolojik ve hematolojik tanı testleri kurulmuş, standardize edilmiş ve istikrarlı şekilde çalışır hale getirilmiştir.

Anabilim Dalı’nın amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern laboratuvar becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla lisans, tıpta uzmanlık eğitimi ve yüksek lisans eğitim programlarını yürütülmektedir.

Z.K.Ü. Tıp Fakültesi lisans eğitim programları çerçevesinde 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine Tıbbi Mikrobiyoloji eğitimi

sağlanmaktadır. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi,  Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü ve Fen

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne dersler verilmektedir.

Diğer yandan Z.K.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı teknik personeline düzenli hizmet içi eğitimi uygulanmaktadır.

Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde sorumluluk almaktadır. Ayrıca Hastane Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yetiştirme Programı’nda eğitici olarak bulunmaktadırlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin