Tıbbi Patoloji
Başlıca Araştırma Konuları
  • Organ, doku ve hücre düzeyinde morfolojik çalışmalar
  • Histokimya uygulamaları
  • İmmünhistokimya ve moleküler patoloji uygulamaları
  • İmmünfloresans uygulamaları
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin